Birimlerimiz » Hastane İle İlgili İstatistiki Veriler » 

Hastane İle İlgili İstatistiki Veriler

 

 

 

    

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 

Ayaktan Hasta Sayısı

691,259 781,701 907,946 772,904 982,231 1,038,975

Yatan Hasta Sayısı

4,551 5,182 5,661 7,377 10,617 11,039